VibeVH 2019-08-29 11:08:26

Priser 2019

Siden vi er i oppstartesfasen har vi redusert treningsavgiften for 2019.

 

Årets satser er som følgende:

Medlemsavgift til IL Skrim*: 300,-

Lisens til Norges amerikanske idretters forbund**: 425,- (Jr.) / 525,- (Sr.)

Treningsavgift til Skrim Silvers***: 1000,-

 

 

*: Enkeltmedlemsskap. Årlig. Meldemsavgiften til IL Skrim reguleres av idrettslagets hovedstyre. Denne avgiften er den samme uansett hvor mange idretter du deltar på.

**: Treningslisens. Årlig. Det året du fyller 19 regnes du som senior. For å kunne drive med en idrett som faller inn under særforbundet NAIF, må hver utøver utløse personlig lisens. Denne fungerer også som forsikring på trening.

***: Lik i 2019. Årlig. Dette er et beløp som går direkte til Skrim Silvers, og brukes til å finansiere halleie, treningsutstyr, utlånsutstyr og drakter.