Priser 2020

Treningsavgift*:

Senior (19+) 3000 kr

Studenter 2000 kr

Damer (16+) 2000 kr

U19 2500 kr

U17 2000 kr

U15 2000 kr

U13 1500 kr

 

Lisens**:

Senior (født 31.12.2000 eller tidligere) 1060 kr

Junior 16-19 år (1.1.2001-31.12.2004) 860 kr

Junior 13-15 år (1.1.2005-31.12.2007) 510 kr

Junior 0-12 år (1.1.2008 eller senere) 260 kr

Treningslisens senior 535 kr

Treningslisens junior 435 kr

 

I tillegg kommer medlemsavgift til IL Skrim på 300 kr i året (familiemedlemsskap 650 kr).

Alle priser er oppgitt per år. Treningsavgiften kan deles opp om ønskelig, ta i så fall kontakt.

 

*: Treningsaviften går direkte til Skrim Silvers, og er med på å finansiere halleie, treningsutstyr, utlånsutstyr og seriespill.

**: Lisensen betales til Norges Amerikanske Idretters Forbund. For å drive med en idrett som faller inn under dette særforbundet, må hver utøver utløse personlig lisens. Denne fungerer også som forsikring på trening og kamp.