Innmelding i Skrim Badminton

For å kunne være i badmintongruppa må man være medlem av IL Skrim. Dersom flere familiemedlemmer er medlemmer av IL Skrim vil man automatisk få familiemedlemskap forutsatt at man bruker samme e-post adresse for betalingskontakten. Hvis man skal være med å trene og spille badminton må man også betale en treningsavgift.

Klikk her for info om innmelding i IL Skrim og priser på medlemskontingent.