IL Skrim Bueskyting Historie

Det som i dag er IL Skrim Bueskyttere ble dannet som Kongsberg Bueskyttere 11. Mai 1989, og ble opptatt i Norges Idrettsforbund samme år.

Til og begynne med var det ikke så mange medlemmer, men dette tok seg litt opp mot midten av 90-tallet. Da ordnet klubben seg også en jakt/felt bane oppe på Meheia. I 97 var dessverre interessen falt, og denne banen ble lagt ned.

Klubben har trent på litt forskjellige steder, men hovedsakelig inne i svømmehallen og på skytebanen i Kongsberghallen. Utendørs ble området nedenfor Kongsberg videregående, ved svømmehallen, benyttet. Dette området var ikke ideelt, da det var campingplass her på sommeren, og det ble lange perioder uten skyting på sommerstid.

Fra 2006-2007 kom det flere medlemmer inn i klubben som var aktive, og siden da har det vært et ganske stabilt miljø på en rundt 15 aktive medlemmer, ca 20 totalt. Over halvparten av disse er ungdommer under 18 år.

Klubben har i løpet av sin karriere fått norgesmestere i bueskyting flere ganger, i klassene innendørs (1 gang) og utendørs herrer 50 (3 ganger), innendørs damer 50 (2 ganger) og innendørs tradisjonell kadett (1 gang).

Det ble i løpet av 2009-2010 holdt samtaler med IL Skrim, om mulighetene for å gå inn i idrettslaget som en undergruppe. Arbeidet med dette førte til av fra 1 januar 2011 så ble Kongsberg Bueskyttere «lagt ned», og gikk over til å bli IL Skrim Bueskyttere.

I de siste årene har det vært en stabil gruppe som trener regelmessig. Medlemmene har også begynt å reise mer ut på stevner for å skyte konkurranser. I mange år var det bare 2 personer som gjorde dette. I de siste årene har vi økt til 6 personer som regelmessig dra på stevner. Det er en bra gjeng som har det trivelig sammen – og vi prøver så godt vi kan å ta godt i mot alle nye interesserte.