Ressurspersoner IL Skrim Bueskyttere

IL Skrim Bueskyttere deltar jevnlig på kurs i regi av World Archery Norge. Utdannede ressurspersoner i klubben er:

Trenere

June Hosøy Andersen Trener nivå 1
Erin Haugen Trener nivå 1

Aktivitetsledere

Henning Skau
Kenneth Gundersen
Mari Gunleiksrud Jensen

Vi hjelper hverandre i IL Skrim Bueskyttere. Alle våre erfarne skyttere svarer gladelig på spørsmål etter beste evne.