Dugnader Fotball

Det er ikke planlagt noen fellesdugnader utover dugnad i forbindelse med faste arrangement – i første rekke Kiwi Skrim Cup og avslutningen på høsten.

Skrim Fotball arrangerer anleggsdugnad i Skrim idrettspark og Sparebank1-hallen etter behov. Hallansvarlig har overordnet oppsyn med hallen og skal kontaktes ved behov for vedlikehold etc.

Alle lag har ansvar for at man rydder etter seg og at det ikke legges igjen søppel. Siste lag som forlater hallen/banene tar en opprydning – og låser og slukker hallen. 12-års laget/lagene som deltar på Norway Cup tildeles normalt ansvaret for å holde orden og plukke søppel i Skrim idrettspark og Sparebank1-hallen. Dette er en dugnad som går gjennom hele året og lagleder skal sette opp en rotasjonsplan for hvem som er ansvarlig fra uke til uke, med minimum 2 personer. Egen instruks for denne dugnaden ligger i Gruppehåndboka.