Skrim Idrettspark

IL%20Skrim%20Fotball%20anlegg.png

Skrim Idrettspark består av bl.a. tre utendørs kunstgressbaner, Sparebank1 Hallen med en innendørs 7'er kunstgressbane og Skrimhallen med møterom, håndballbane og garderober.
Det jobbes med å etablere et klubbhus inneholdene bl.a. kafeteria i tilknytning til Skrimhallen.

Rundt kunstgressbanene ute er det et lukket system som fanger opp gummigranulatet og dette systemet er IKKE koblet til et overvannssystem.
Dette lukkede systemet tømmes hver høst og systemet skal sikre at minst mulig gummigranulat slippes løs i naturen. Det er også derfor det ikke er montert noen sil eller rist i kummene til dette systemet.

Se under for Google-kart over Skrim Idrettspark,

Link til Skrim Idrettspark på fotball.no

Klikk her for å se en skisse over banene.