Sportslig utvalg Håndball

NAVN

E-POST

FUNKSJON

Anita Moen Heisholt

 anita.heisholt@kog.kongsberg.com

 Sportslig leder og omberammingsansvarlig Serie og cup

Silje Dammen

 siljeda@hotmail.com

 Dommerkontakt og barnekampansvarlig

Trine Lind

 trine178@gmail.com

 Kontraktsansvarlig og barnekampansvarlig

Inger Johanne Frogh

 ingerjohannefrog@gmail.com

 Koordinator yngre lag til og med 12 år

Trine Magnus

 trine@magnuskaasa.no

 Koordinator eldre lag fra og med 13 år

Audun N. Haukeli

 haudun@yahoo.com

 Trenerkontakt + rekruttering gutter og inkludering

Trude Haug

trude.haug@ebnett.no 

 Utstyrsansvarlig trening,skadeforebyggende utstyr og kampantrekk

Elin Willoch

 elinwilloch@gmail.com

 Ressursperson for Sportslig Utvalg på forespørsel

Skrim Elite

 

 Representant fra Skrim Elite med observatørstatus