Sportslig utvalg Håndball

NAVN

E-POST

FUNKSJON

Anita Moen Heisholt

 anita.heisholt@kog.kongsberg.com

Sportslig leder og omberammingsansvarlig Serie og cup

Silje Dammen

 siljeda@hotmail.com

Dommerutvikler

Inger Johanne Frogh

 ingerjohannefrog@gmail.com

Koordinator yngre lag til og med 12 år

Trine Magnus

 trine@magnuskaasa.no

Koordinator eldre lag fra og med 13 år

Kent Harald Kulleseid

 kent.harald.kulleseid@gmail.com

Trenermentor(kurs/utdanning/oppfølging og samlinger

Siw Midtgard

siw.midtgard@gmail.com

Utstyrsansvarlig trening,skadeforebyggende utstyr og kampantrekk