Skrimhallen

Skrimhallen er 100% eid av Kongsberg kommune. Skrimhallen ble tatt i bruk i Januar 2003. Men hvor ligger den?

Kommer du fra Drammen så følger du skiltene til Notodden. Når du har kjørt ca 4,5km fra Kongsberg så ta av mot Laagendalsveien, kjør ca 800 m. ta av inn Fleischersvei (v.side) følg veien innover (du har da Kongsgårdsmoen barneskole på h.hånd), Skrimhallen og Skrim ungdomsskole ligger i enden av veien.

Kommer du fra Larvik mot Kongsberg hold retning Notodden, så ta av til Laagendalsveien, ta første til høyre etter barneskolen inn Fleischersvei. Følg veien innover (du har da Kongsgårdsmoen barneskole på h.hånd) Skrimhallen og Skrim ungdomsskole ligger i enden av veien.