Kontaktpersoner Allidrett

Høsten 2015 er allidretten organisert av følgende foreldre:

  • Lars Våge (larsvage@hotmail.com)
  • John Grosvold
  • Ingerid Eikeland
  • Hildre Søia
  • Knut Petter Svendsen