Hva er allidrett?

Allidrett er et lekbetont tilbud til de yngste barna fra 5 år. Her skal vi presentere barna for ulike aktiviteter og gi positive opplevelser i deres første møte med idrett.

Vi legger vekt på læring gjennom lek, mestringsfølelse, allsidighet og ivaretagelse av barnas motoriske egenskaper i et mangfoldig og inkluderende miljø.

Gjennom dette ønsker vi å motivere flere til å begynne med idrett og til å fortsette med fysisk aktivitet utover barneårene, jf Norges Idrettsforbund.