Bildepublisering av midreårige i idretten

ttps://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/omfattende-bildedeling-av-idrettsbarn-i-sosiale-medier/

 

Omfattende publisering av bilder av idrettsbarn i sosiale medier: - Har du spurt om lov?

Hent alltid inn samtykke

Hovedregelen for bruk av bilder og film er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene før de publiseres.
- Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte.