Jan Friborg 2018-05-06 23:40:51

Omberamming av kamper

Her følger en gjennomgang for lagledere ifm omberamming av seriekamper:

Omberamming av kamper

 1. Ta kontakt med motstander og avtal nytt kamptidspunkt (se under).
 2. Hør med dommeren om han kan dømme kampen på det nye tidspunktet.
 3. Meld ifra til kretsen med bruk av «omberammingsskjema»:
  https://www.fotball.no/lov-og-reglement/skjemaer-og-kontrakter/omberamming/
  Her må dere ha kampnummer (nederst er link til hvor man finner kampnummer).
 4. Har dere spørsmål ifm omberamming kontakt Sportslig leder v/ Morten Henriksen (95885061/henriksen_morten@hotmail.com)

For å finne nytt tidspunkt for kamp

 1. Sjekk når det er ledig bane (se under).
 2. Sjekk om alternative tidspunkt passer for eget lag, motstander lag og oppsatt dommer.

Oversikt over oppsatte kamper på Skrim Idrettspark

https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=16760

 1. Gå inn på «Fotball.no»
 2. Velg «Kretser»
 3. Velg «Buskerud»
 4. Velg «Anlegg»
 5. Velg bane «Skrim Idrettspark»
 6. Skroll litt ned og utvid «til dato»

Da vil du få oversikt over alle oppsatte kamper på Skrim Idrettspark i det tidsrommet.

Oversikt over lag og kampnummer

https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=424

 1. Velg lag
 2. Skroll ned og velg «Se alle kamper». Helt til høyre finner dere da kampnummeret.