Kontigent og treningsavgift

Avgiftene til IL Skrim er 2-delt.

  • Del 1 er medlemskontingent i IL Skrim som går til hovedforeningen.
    • kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettforening (NIF).
  • Del 2 er treningsavgift som går til fotballgruppa.
    • treningsavgiften dekker utgifter fotballgruppa har til drakter, shorts, strømper, baller, annet treningsutstyr, dommere, kurs, treningsfasiliteter, trenerkompensasjon etc.
    • avgiften beregnes ut ifra det lag som det spilles på.

 

Det er en forutsetning for spilleberettigelse at medlemskap og treningsavgift er betalt.
For 2016 sesongen er det lagsforsikring for alle lag fra NFF.

Treningsavgift for 2017:

6 – 10 år 1250,-
11 – 12 år 1450,-
13 – 14 år 1650,-
15 – 16 år 1850,-
Jr 2200,-
Sr 3000,-
Veteran / Trim 1500,-

Betalingsfrist Sr. 15. februar, 13 år og eldre 1. mars, 6-10 år 1. april

Medlemskontingent IL Skrim:

  1. Familiemedlemmer kr 500 pr. familie
  2. Enkeltmedlem 300 pr. medlem