Kontingent og treningsavgift

Avgiftene til IL Skrim er 2-delt.

  • Del 1 er medlemskontingent i IL Skrim som går til hovedforeningen.
    • kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettforening (NIF).
  • Del 2 er treningsavgift som går til fotballgruppa.
    • treningsavgiften dekker utgifter fotballgruppa har til drakter, shorts, strømper, baller, annet treningsutstyr, dommere, kurs, treningsfasiliteter, trenerkompensasjon, forsikring av spillere etc.
    • avgiften beregnes ut ifra det lag som det spilles på.

 

Det er en forutsetning for spilleberettigelse at medlemskap og treningsavgift er betalt.
Alle spillere er forikret gjennom lagsforsikring under forutsetning av at man er registrert som spiller. Se mer info her: www.fotballforsikring.no

Treningsavgift for 2021:

6 - 7 år 3'er fotball kr 1250,-
8 - 9 år 5'er fotball kr 1350,-
10 - 11 år 7'er fotball kr 1450,-
12 - 13 år 9'er fotball kr 1650,-
14 - 16 år 11'er fotball kr 1950,-
Junior Lavterskeltilbud, 1 trening i uken kr 1500,-
Senior Lavterskeltilbud, 1 trening i uken kr 2250,-
Trim Lavterskeltilbud, 1 trening i uken
Inkluderer grupper som trim- og mammafotball
kr 1500,-

Betalingsfrist Senior og Trim 15. februar, 13 år og eldre 1. mars, 6-12 år 1. april

Medlemskontingent IL Skrim:

  1. Familiemedlemmer: kr 650 pr. familie
  2. Enkeltmedlemskap: 300 pr. medlem

NB! For å oppnå kontingent som familiemedlem må alle i familien være registrert med samme betalingskontakt.