Organisasjonsdata Skrim Fotball

Foretaksnavn (fotballgruppa): IL Skrim - Fotballgruppa
Organisasjonsnr (fotballgruppa): 999 619 290
Klubbnummer: 06040016
Postadresse: Postboks 567, 3605 Kongsberg
Besøksadresse: Fleischers vei 12, 3615 Kongsberg
Bankkonto (fotballgruppa): 2291.63.78002

Bankkonto (lagskonto):

2291.16.66638

Innskudd merkes med lagsnavn

Telefon: 95 88 55 05
E-post: fotball@ilskrim.no
Hjemmeside: fotball.ilskrim.no
Klubbfarger: Blå drakt, Rød shorts
Reservedrakt: Rød drakt, Rød shorts
Arena(er):

Skrim Idrettspark

Sparebank1 Hallen

Sølverkssletta

IL Skrim hjemmeside: www.ilskrim.no