Organisasjonsdata Skrim Fotball

Foretaksnavn (fotballgruppa): IL Skrim - Fotballgruppa
Organisasjonsnr (fotballgruppa): 999619290
Klubbnummer: 06040016
Postadresse: Postboks 388, 3604 Kongsberg
Bankkonto (fotballgruppa): 2291.63.78002
Bankkonto (lagskonto): 2291.16.66638
Telefon: 930 39 263
E-post: fotball@ilskrim.no
Hjemmeside: fotball.ilskrim.no
Klubbfarger: Blå drakt, Rød shorts
Reservedrakt: Rød drakt, Rød shorts
Arena(er):

Skrim Idrettspark

Sparebank1 Hallen

Sølverkssletta

IL Skrim hjemmeside: www.ilskrim.no