Kontaktinformasjon Skrim Ski

Vi kan kontaktes på epost: ski@ilskrim.no 

Vi bruker også Facebook. Søk på IL Skrim Ski og be om medlemskap i den gruppen du tilhører