Strategidokument og styret i skigruppa

Her finner du IL Skrim Ski strategidokument og en oversikt over roller og sammensetning av styret i skigruppa.

 

IL Skrim Ski strategi 2015-2019

Styret 2017-2018