Strategidokument og styret i skigruppa

Her finner du IL Skrim Ski strategidokument og en oversikt over roller og sammensetning av styret i skigruppa.

IL Skrim Ski strategi 2015-2019

IL Skrim sportsplan 2021

Sammensetninger av styret i IL Skrim Ski 2019

Leder - Inger Waal Lande

Nestleder - Kristin Lauvlid

Kasserer - Tonje Kaasa

Sportslig leder - Vegard Spiten

Sekretær - Stine Normann

Styremedlem - Hege Eilertsen

Styremedlem - Dag Espen Tegdal

 

IT ansvarlig - Tina Edvardsen

Rennkontor - Pia S. Andersen